Solution finder

OKRAJE BAZÉNŮ A NEKLOUZAVÉ NÁŠLAPNÉ PLOCHY

Elastomerový hydroizolační nátěr Suberite byl vyvinutý i pro vyřešení problematiky úrazů na plochách v okolí bazénů, které jsou často mokré a mohou být příčinou pádu. Je vhodný pro povrchovou úpravu nášlapných ploch, které dosahují vysokých teplot, protože jsou vystaveny přímému slunečnímu záření. Suberite spočívá ve vytvoření přídavné vrstvy silné 2 mm a může být aplikován na jakýkoliv stávající povrch, bez předchozí demolice. Nanášení je velice snadné a můžete ho přizpůsobit vlastním představám.