Solution finder

VLASOVÉ TRHLINKY

Vlasové trhlinky (široké max. 0,2 mm) se projevují jako radiální tenké prasklinky, které se objevují na povrchové vrstvě omítky.
Jsou způsobeny smršťováním omítky vlivem snížení objemu vody a nelze je podceňovat, protože mohou vést k rychlému poškození omítky a k silnému prosakování vody. Trhliny (od 0,2 do 1 mm) se týkají celé vrstvy omítky a jsou hlubší. Větší trhliny (od 1 do 2 mm), které se vyvíjejí souběžně a jsou mnohem hlubší, jsou způsobeny převážně pohybem konstrukčních materiálů vlivem tepla.