Referencje

BUDYNEK MIESZKALNY

Ontario, Canada
Obróbka z nałożeniem metodą natryskową na pow. 490 m2 powierzchni drewnianej SUBERITE (drobnoziarnisty) w kolorze Białym.
Znane dotychczas materiały obróbki drewna nie dawały gwarancji powyżej 3 lat bez odnawiania i restauracji, a przede wszystkim żaden produkt nie wytrzymywał mikroruchów naturalnej pracy drewna.