Solution finder

WILGOĆ NA ŚCIANACH

INFILTRACJA

IZOLACJA AKUSTYCZNA

POCHŁANIANIE HAŁASÓW

SKROPLINA W MIESZKANIU

IZOLACJA OD HAŁASU

WILGOĆ SPOWODOWANA PODCIĄGANIEM KAPILARNYM

MOST TERMICZNY

MIKRO PĘKNIĘCIA – RYSY

PLEŚŃ